Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Bemanningsløsninger

Safejob AS tilbyr flere fordelaktige løsninger innen personalutleie, rekruttering og ressursplanlegging primært i området Bergen og omegn. Kontakt oss for en uforpliktende og hyggelig samtale, hvor du gir oss muligheten til å fortelle deg hvordan vi kan hjelpe din bedrift.


Personalutleie

Safejob tilbyr vikarutleie for kortere og lengre oppdrag. Vi tilbyr bemanning ved plutselig og planlagt behov for arbeidskraft. Ved personalutleie har Safejob det fulle arbeidsgiveransvaret. Vi tar oss lønn, nødvendige forsikringer, OTP, oppfølging og lønn ved sykdom m.m. Som kunde betaler du kun for utført arbeid.

Rekruttering

Ved behov for fast ansettelse kan Safejob hjelpe deres bedrift med å finne den rette kandidat. Safejob vil da ta seg av hele ansettelsesprosessen fra utlysning til ansettelse. Kunde vil på slutten av prosessen tatt med i utvelgesen av aktuell kandidat. Kandidaten vil være ansatt hos kunde fra dag en.

Kombinasjon

Dersom det viser seg at behovet for økt bemanning skulle være langvarig, kan innleier kjøpe ut aktuell kandidat for en avtalt sum. Dette vil også være en gunstig løsning for bedrifter som vurdere å bemanne opp. Safejob vil være arbeidsgiver frem til det inngås enighet om overgang.