Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

HMS

Sikkerheten til våre og deres ansatte settes høyt. Safejob driver derfor med kontinuerlig arbeid for å være ledende på HMS innen bemanning.

Det påpekes at det er kunde sitt ansvar å sørge for at HMS ivaretas på den aktuelle arbeidsplass. Innleid arbeidskraft faller også inn under innleier sitt verneombud.