Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Kvalitet og Sikkerhet 

Ved å bruke Safejob ved behov for økt bemanning til deres bedrift kunne være trygg på at det leveres bemanningen deres bedrift trenger.

Kunde vil være med i den endelige utvelgelsen av aktuelle kandidater.

Dersom det skulle oppstå problemer på arbeidsplassen, eller innleier gir tilbakemelding å at det er noe som ikke fungerer, møter vi opp på arbeidsplassen for å ordne dette på raskest mulig måte.