Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Husk sikkerhet på arbeidsplassen

Husk sikkerhet på arbeidsplassen

Safejob Bergen sjekker at alle våre ansatte som skal jobbe i høyden har de nødvendige kurs og sertifiseringer som kreves. Den ansatte blir også opplyst om sitt selvstendige ansvar for egen og andres sikkerhet på arbeidsplassen, og om plikt til å melde fra til Safejob Bergen ved regelbrudd på HMS

Ved innleie av bemanning faller de innleide inn under innleiers HMS ansvar. Safejob Bergen leverer sikkerhetsutstyr som er godkjent til de oppgavene våre ansatte blir satt til. 

Arbeidstilsynet skjerper nå reaksjonene ved regelbrudd på arbeid i høyden,  http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=261491

Safejob Bergen håper dette vil sikre tryggere arbeidsplasser i bygg og anleggsbransjen, og fremme bedrifter som tar HMS på alvor.

Safejob Bergen ønsker alle en god og trygg arbeidsdag