Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Safejob Bergen godkjent som Revidert arbeidsgiver

Safejob Bergen godkjent som Revidert arbeidsgiver

Safejob Bergen er nå godkjent som Revidert arbeidsgiver i NHO service. 

For å sikre seg mot useriøse aktører innen bemanning, har NHO pålagt alle sine medlemmer å kjøre en ekstern revisjon av rutiner og arbeidsgiverpraksis. Dette gjør at du som kunde kan være sikker på at våre ansatte blir ivaretatt i forhold til norske lover og rettigheter.