HMS

HMS

Sikkerheten til våre og deres ansatte settes høyt. Safejob driver derfor med kontinuerlig arbeid for å være ledende på HMS innen bemanning.

Ved innleie av arbeidskraft er innleier er å anse som hovedbedrift med ansvar for samordning etter Aml. § 2 -2 og skal sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø også for innleide medarbeidere etter Aml. § 2-2 (1) b). Innleieren skal informere, lære opp og kontrollere innleide medarbeidere på samme måte som sine egne ansatte bl.a. om innleierens HMS-regler, at medarbeideren er omfattet av innleierens vernetjeneste og informasjon om hvem som er medarbeiderens lokale verneombud hos innleieren. Utleiers konsulent og verneombud skal ved behov gis adgang til innleiers virksomhet for kartlegging av arbeidsmiljøet og til å kontakte innleierens vernetjeneste. Når samordningen av arbeidstidsordninger er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner, er også dette innleierens ansvar.

På jakt etter arbeidskraft eller søker jobb? - Vi har inngående erfaring fra bransjen.

Safejob jobber for å være en trygg og forutsigbar samarbeidspartner for både kunde og ansatte. Ansatte fra Safejob er ved oppstart kurset etter de krav kunde har satt. Våre ansatte har også lest igjennom sikkerhetsinstruks for Safejob som de til enhver tid har tilgjengelig på vår HMS plattform, og de sikkerhetsinstruks/kurs som kunde ønsker.

Det er derfor viktig at dere som kunde gir tilbakemelding på spesielle behov til verneutstyr eller kurs/sertifiseringer, slik at våre ansatte kan møte mest mulig forberedt når de møter på arbeidsplassen

Vi har eget verneombud som vil være støttende ved eventuelle problemer relatert til sikkerhet på arbeidsstedet. Vårt verneombud jobber også kontinuerlig med forbedringer vi kan gjøre i forhold til HMS.

Safejob har fokus på at våre ansatte skal ha gode arbeidsvilkår og trives hos oss. Vi tenker at trivsel blant de ansatte gjør at vi kan levere engasjerte og dyktige medarbeidere. Derfor kan Safejob gi dere Arbeidskraft når dere trenger det