Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Hvordan gjøre et godt intervju

Når du skal søke jobb, er det viktig at du har tenkt gjennom hva du kan; hvilken kompetanse du har og hvor


Intervjuet

Når du er innkalt til et intervju, anser arbeidsgiver deg som foreløpig kvalifisert til stillingen. Det lønner seg å stille godt forberedt.

Skaff deg god kjennskap til bedriften:

Les gjennom stillingsannonsen, søknaden og CVen på nytt før intervjuet:

Forbered deg på hvilke spørsmål du kan få under intervjuet og øv deg på svarene du skal gi:

Se også vanlige spørsmål lenger ned på siden.

Selve intervjudagen

Slik kan et intervju foregå

Et intervju varer vanligvis 45–90 minutter. Du vil møte to til fem personer – de har som regel ulike roller i bedriften.

Enkelte arbeidsgivere intervjuer kandidater i grupper. Det får du vanligvis beskjed om på forhånd slik at du kan forberede deg. Arbeidsgiver åpner med å fortelle om bedriften og den ledige jobben.

Dersom det er informasjon du på forhånd ikke har fått svar på, kan du spørre om dette under intervjuet. Du kan spørre om arbeidsoppgaver, utviklingsmuligheter og arbeidsmiljø. Noen ganger kan du bli spurt om å gjennomføre en personlighetstest.

Du presenterer deg, og arbeidsgiver stiller deg spørsmål. Under finner du noen av de spørsmålene det er vanlig å stille under et intervju. Du kan også få andre spørsmål. Du bør på forhånd ha tenkt gjennom hvordan du vil svare.

Vanlige spørsmål:

Etter intervjuet

Du kan ringe etter cirka 14 dager hvis du ikke har hørt noe fra arbeidsgiver. Du kan kontakte den som intervjuet deg og spørre om hvorfor du ikke fikk jobben. Aksepter svaret du får og vær høflig.

Husk! Ikke mist motet selv om du ikke fikk jobben. Glem ikke at når du er ble innkalt til intervju, så anså arbeidsgiver deg som kvalifisert til stillingen. Det er god trening i å gå på intervju. Du kan ha gjort et flott inntrykk selv om du ikke fikk jobben.