Tips til intervju

Hvordan gjøre et godt intervju?

Når du skal søke jobb, er det viktig at du har tenkt gjennom hva du kan; hvilken kompetanse du har og hvor.

Intervjuet

Når du er innkalt til et intervju, anser arbeidsgiver deg som foreløpig kvalifisert til stillingen. Det lønner seg å stille godt forberedt.

Skaff deg god kjennskap til bedriften:

 • Finn informasjon på bedriftens hjemmeside.
 • Det kan også være lurt å lese årsrapporten.
 • Kjenner du noen i bedriften eller bransjen du kan ta kontakt med?
 • Du kan også ringe bedriften for å få informasjon, men ikke spør om opplagte ting som du lett kan finne i utlysningsteksten eller på hjemmesiden.

Les gjennom stillingsannonsen, søknaden og CVen på nytt før intervjuet:

Forbered deg på hvilke spørsmål du kan få under intervjuet og øv deg på svarene du skal gi:

 • Hvorfor du vil ha denne jobben og hvorfor arbeidsgiver bør velge deg.
 • Hvordan du vil presentere deg selv.
 • Forbered deg på hvilke spørsmål du kan få under intervjuet.
 • Tenk gjennom hva du kan bidra med i bedriften.
 • Hva er dine sterke og svake sider.
 • Dersom du har «hull i CVen» kan det bli et tema. Øv på hva du skal si, snu det til noe positivt, hold det kort og ikke for personlig.

Selve intervjudagen

 • Ta med deg notater, CV, søknad, attester og vitnemål til intervjuet. Ha et kopisett arbeidsgiver kan få.
 • Kle deg ordentlig.
 • Møt i rett tid.
 • Husk hvilken avdeling du skal til og hvem som er kontaktperson for stillingen.
 • Et fast håndtrykk og god blikkontakt gir alltid et godt inntrykk.

Slik kan et intervju foregå

Et intervju varer vanligvis 45–90 minutter. Du vil møte to til fem personer – de har som regel ulike roller i bedriften.

Enkelte arbeidsgivere intervjuer kandidater i grupper. Det får du vanligvis beskjed om på forhånd slik at du kan forberede deg. Arbeidsgiver åpner med å fortelle om bedriften og den ledige jobben.

Dersom det er informasjon du på forhånd ikke har fått svar på, kan du spørre om dette under intervjuet. Du kan spørre om arbeidsoppgaver, utviklingsmuligheter og arbeidsmiljø. Noen ganger kan du bli spurt om å gjennomføre en personlighetstest.

Du presenterer deg, og arbeidsgiver stiller deg spørsmål. Under finner du noen av de spørsmålene det er vanlig å stille under et intervju. Du kan også få andre spørsmål. Du bør på forhånd ha tenkt gjennom hvordan du vil svare.

Vanlige spørsmål

Etter intervjuet

Du kan ringe etter cirka 14 dager hvis du ikke har hørt noe fra arbeidsgiver. Du kan kontakte den som intervjuet deg og spørre om hvorfor du ikke fikk jobben. Aksepter svaret du får og vær høflig.

På jakt etter arbeidskraft eller søker jobb? - Vi har inngående erfaring fra bransjen.