Onshore og Offshore

Onshore og offshore

Safejob leverer fagpersonell til både on og offshore prosjekter. Vi leverer operatører over hele Norge.

Bemanning til Olje og gassnæringen har blitt en stor del av leveransene til Safejob, og vi har siste årene levert operatører til mange on/offshore prosjekter. Vi har en god database på kandidater som har lang erfaring med arbeid on/offshore og som innehar alle nødvendige kurs og sertifiseringer. Ved inngangen av 2020 hadde Safejob mer enn 90 operatører utleid på forskjellige olje og gass installasjoner i Norge. Safejob leverer bemanning over hele Norge, og kan i de fleste tilfelles levere bemanning til nye prosjekter på kort tid.

På jakt etter arbeidskraft eller søker jobb? - Vi har inngående erfaring fra bransjen.

Arbeidskraft når dere trenger det.

Safejob har faglig kompetanse til å plukke ut de riktige kandidatene for å dekke deres behov, og har en stor stab med dyktige og engasjerte medarbeidere. Safejob har fokus på at våre ansatte skal ha gode arbeidsvilkår og trives hos oss. Vi tenker at trivsel blant de ansatte gjør at vi kan levere engasjerte og dyktige medarbeidere. Derfor kan Safejob gi dere arbeidskraft når dere trenger det.

Som medlem av NHO service gjennomgår Safejob årlig revisjon av ansattes arbeids og HMS forhold, og er sertifisert som Revidert Arbeidsgiver. Dette gjør at du som kunde kan være trygg på at innleide fra Safejob blir ivaretatt og lønnet etter gjeldende regler og lovverk. Safejob har tariffavtale med El og It forbundet.

Offshore drilling rig on the sea. Oil platform