Tips til CV

Dette bør være med i en CV

CV er forkortelse for Curriculum Vitae som betyr ”en kort beskrivelse av eget livsløp”. CVen skal fortelle hvem du er, hva slags utdanning du har og hva du har gjort.

CVen skal alltid følge jobbsøknaden din, og disse skal utfylle hverandre. Det er viktig at CVen din er ryddig og oversiktlig. Du må vurdere hvilke opplysninger du skal ta med i CVen for hver jobbsøknad du skriver. Det som er relevant for en jobb, trenger ikke være like relevant for en annen.

Personlige opplysninger

  • Navn, adresse, e-postadresse, mobiltelefon
  • Fødselsdato
  • Sivilstatus og eventuelle barn (må ikke inkluderes)

Arbeidserfaring og praksis

Start med den siste jobben, med stillingstittel. Før opp perioden du jobbet der. Du kan også oppgi arbeidsoppgaver og ansvarsområder i stikkordsform.

Kurs og sertifikater

  • Før opp på samme måte som arbeidserfaring.
  • Ta bare med de kursene som er relevante for den stillingen du søker.
  • Husk tillitsverv fra skole, idrett, borettslag og lignende. Frivillige verv viser at du er villig til å påta deg ansvar, er utadvendt og engasjert.

    Det er noen opplysninger som er vanlige å ta med i en CV, men som ikke alltid er nødvendige. Se listen under for inspirasjon.

Utdanning

  • Start med den utdanningen du tok sist.
  • Fag eller navn på utdanningen må være med. Du må også oppgi lærested og når utdanningen startet og sluttet.

 

Nøkkelkvalifikasjoner og personlige egenskaper

• Presenter i stikkordsform dine mest relevante erfaringer, og personlige egenskaper som er aktuelle for den stillingen du søker på.

Språk

• Oppgi hvilke språk du kan, og hvor godt du kan dem muntlig og skriftlig.

IT-kunnskaper

• Oppgi hvilke programmer du behersker, og hvor godt du kan dem.

Prosjekterfaring

• Fortell hvilke prosjekter du har vært med på og hvilken rolle du hadde.

Referanser

• Du kan velge å oppgi referanser i CVen eller skrive at referanser kan oppgis ved behov.

Fritidsinteresser

• Kort beskrivelse av hva du gjør på fritiden.

Referanser

• De fleste arbeidsgivere ønsker referanser fra tidligere arbeidsgivere eller andre som kjenner deg. En referanseperson skal kunne bekrefte opplysninger som du oppgir på CVen og i søknaden.

• Du må alltid spørre om personen er villig til å være referanse for deg. Du kan også spørre om hva de vil si om deg.

• Vær kritisk til hvem du oppgir som referanse. Det viktigste med referansepersonene er at de kjenner deg godt og er positivt innstilt til deg.

• Du bør oppgi minst to referansepersoner.

• Arbeidsgiver vil være mest interessert i referanser fra siste arbeidsforhold.

Hvem kan være referanse?

• Tidligere/nåværende arbeidsgivere, kolleger, fagforeningskontakter, medlemmer i en organisasjon du er medlem i, lærere, trenere.

• Du bør bare oppgi venner hvis du ikke har andre alternativer.

• Du oppgir referansene i CVen, søknaden eller på intervjuet.

• Du skal oppgi navn, stillingstittel og telefonnummer på referansepersonen.

• Arbeidsgiver kontakter som oftest referansene først etter at du har vært på intervju.

• Du bør alltid informere referansene dine om at du har vært på intervju og hvilken jobb du har søkt på slik at de er forberedt på at en arbeidsgiver kan ringe.

Tips til utforming av CV

• Lengden bør være på maksimalt to sider.
• Utdanning og arbeidserfaring bør stå i omvendt kronologisk rekkefølge (det siste / nyeste først).
• Bruk hvite A4-ark.
• Bruk vanlige skrifttyper og bokstavstørrelse, for eksempel Times New Roman eller Arial størrelse 11.
• Bruk samme skrifttype på CVen og søknaden.
• Dersom du skal sende søknaden på e-post, bruk Word- eller pdf-format.
• Dersom CVen er på to sider, husk å skrive navnet ditt på begge sider slik at arbeidsgiver slipper å sitte med eierløse sider.

Vitnemål og attester

• Send kun med kopier av vitnemål og attester hvis arbeidsgiver ber om det. Det er vanlig å skrive setningen «attester sendes ved forespørsel» i søknaden.
• Du må selv sørge for at kopier og vitnemål er attestert (en kopi med stempel og underskrift som viser at kopien er riktig) hvis arbeidsgiver krever det.
• Send eller levér aldri fra deg originale dokumenter.
• Ha alltid en bunke med ferdige kopierte (og eventuelt attesterte) attester og vitnemål liggende klare til du skal sende en ny jobbsøknad og CV.

På jakt etter arbeidskraft eller søker jobb? - Vi har inngående erfaring fra bransjen.