Tips til søknad

Tips til søknad

Det lønner seg å bruke tid på å lage en god søknad. Målet med jobbsøknaden er å bli innkalt til intervju. Jobbsøknaden er førsteinntrykket arbeidsgiveren får av deg, og arbeidsgiveren skal få lyst til å møte akkurat deg.

Søknaden du skriver må være et direkte svar på stillingsannonsen. Les derfor teksten nøye og se hva arbeidsgiveren spør etter. Søknaden din bør vise hvorfor du søker og hvorfor nettopp du er rett person for jobben.

 • Fortell arbeidsgiver om deg selv og hvorfor du er rett person for jobben.
 • Vær kort og poengtert. Legg mest vekt på hvorfor du søker jobben, hvorfor du bør ansettes og hva du kan tilføre virksomheten.
 • Få frem dine sterke sider.
 • Skriv en ny søknad til hver jobb du søker. Du kan godt bruke de samme formuleringene, men søknaden må tilpasses hver nye stilling du søker på.
 • Søknaden skal være ryddig i form og innhold.
 • Skriv enkelt og naturlig, unngå selvfølgeligheter og for mye detaljert informasjon.
 • Faktainformasjon om studiepoeng og kurskoder hører hjemme i CVen.
 • Legg vekt på hva du kan, ikke på hva du mangler av kvalifikasjoner.
 • Les korrektur og sjekk at virksomheten og navnet på kontaktpersonen er skrevet riktig. Skrivefeil gir et dårlig inntrykk.
 • Søknaden bør ikke være lengre enn en side.
 • Få noen andre til å lese gjennom søknaden før du sender den. De kan oppdage feil du har oversett.

 • Så er det bare å sette i gang!

Så er det bare å sette i gang

Det viktigste er å fortelle hvorfor du vil ha akkurat denne jobben, og hvorfor du mener du er rett person.

 • Hvorfor bakgrunnen din har stor verdi og betydning for arbeidsgiver.
 • Hvordan kvalifikasjonene og erfaringen din oppfyller kravene arbeidsgiver stiller.
 • Hva du har utrettet så langt og hvordan dette er relevant for jobben.
 • Hvilke erfaringer og egenskaper du har som er relevante for jobben.
 • Avslutningen skal være kort

 • Husk å opplyse om at du kan gi mer informasjon på telefon eller på et intervju.
 • Skal du legge ved bilde?

 • Husk at bilde blir en viktig del av førsteinntrykket. Hvis du legger ved bilde så bruk et presentabelt og nøytralt portrettfoto.
 • Før du sender søknaden og CVen

 • Les gjennom søknaden din. Virker den overbevisende?
 • Er CVen oversiktlig og fullstendig?
 • Har du merket søknaden med riktig referansenummer, hvis det er oppgitt et referansenummer i annonsen?
 • Har du lagt ved attesterte kopier av vitnemål og attester, dersom arbeidsgiver har bedt om det?
 • Sørg for at konvolutten er merket slik det står i annonsen, dersom søknaden skal sendes i posten.
 • Når søknaden og CVen er sendt

 • Pass på å være tilgjengelig på telefon.
 • Sjekk e-posten din ofte.
 • Arbeidsgivere sender som regel en bekreftelse på at de har mottatt søknaden. Dersom du ikke har hørt noe innen to-tre uker etter søknadsfristen, kan du kontakte arbeidsgiver for å høre hvor langt de har kommet i ansettelsesprosessen.
 • Åpen søknad

  Du kan sende en jobbsøknad selv om arbeidsgiver ikke har lyst ut noen ledig jobb. Dette kalles en åpen søknad. Det er flere grunner til at det kan være lurt å sende en åpen søknad.

 • Arbeidsgiver kan ha behov for folk, men har ikke hatt tid til eller ønske om å lyse ut stillingen.
 • Hvis du ikke får jobb der og da, beholder kanskje arbeidsgiver søknaden din til senere. Mange bedrifter lagrer slike åpne søknader.
 • Kanskje tipser arbeidsgiveren andre arbeidsgivere om deg.