Safejob

Fagområder

Safejob Energy er et rekrutterings- og bemanningsselskap i Edda Group, som spesialiserer seg på formidling av dyktige fagpersoner innen ISO-fag, sorte fag og tekniske fag. Vi har jobber innenfor alt fra automatikere, elektrikere, stillasarbeidere, isolasjon og overflatearbeidere, samt riggere, tilkomstteknikk, plate og sveisere m.m.

Vi har som ambisjon å bli industriledende i levering av kvalifisert personell til en bærekraftig fremtid. Vi er lokalt forankret på Vestlandet, og vi ønsker å være en trygg og pålitelig aktør man kan stole på. 

Vi er kontinuerlig på utkikk etter etterspurt kompetanse som kan dekke morgendagens behov. Med de rette menneskene og den rette kompetansen kan vi støtte våre kunder i å oppnå sine mål og ambisjoner, og at enkeltmennesker får en meningsfull hverdag gjennom verdifullt arbeid under gode, sikre vilkår. 

Vil du bli en del av teamet vårt i Safejob?

Olje- og gassindustrien

Bemanning til olje- og gassindustrien har blitt en stor del av Safejob Energy sine leveranser, og de siste årene har vi levert operatører til mange on/offshore prosjekter.

Som ansatt hos oss sørger vi for at du får nødvendige kurs og sertifiseringer som kreves. Ved utgangen av 2021 hadde vi over 200 ulike operatører leid ut til ulike olje- og gassinstallasjoner i Norge – vil du også bli med?

Olje- og gassindustrien

Bemanning til olje- og gassindustrien har blitt en stor del av Safejob Energy sine leveranser, og de siste årene har vi levert operatører til mange on/offshore prosjekter.
Som ansatt hos oss sørger vi for at du får nødvendige kurs og sertifiseringer som kreves. Ved utgangen av 2021 hadde vi over 200 ulike operatører leid ut til ulike olje- og gassinstallasjoner i Norge – vil du også bli med?

Safejob arbeid

ISO fag​

Sorte fag

Tekniske fag

Stillas, overflate og isolatører - alle både onshore og offshore

Platearbeidere, sveisere, riggere, flaggmenn, tilkomstteknikk, industrirør - alle både onshore og offshore

Automatikere og elektrikere - alle både onshore og offshore

Safejob arbeid

ISO fag​

Stillas, overflate og isolatører - alle både onshore og offshore

Sorte fag

Platearbeidere, sveisere, riggere, flaggmenn, tilkomstteknikk, industrirør - alle både onshore og offshore

Tekniske fag

Automatikere og elektrikere - alle både onshore og offshore