Safejob

Vil du melde avvik?

Gjennom Safejobs varslingsordning kan du konfidensielt rapportere uetiske eller uanstendige forhold hos Safejob.

I utgangspunktet håper vi at du vil ha en dialog direkte med din leder i Safejob. Men dersom du ønsker å være anonym , og har noe å melde fra om, kan du gjøre dette anonymt via vårt varslingsskjema. 

Varslingsordningen er en del av vårt konsern Edda Groip, og leveres av advokatselskapet Lund Elmer Sandager (LES), som sikrer full anonymitet og en datasikker prosess. Rapporten videresendes anonymt til HR-avdelingen, som presenterer innholdet for hovedstyrer, som deretter vil jobbe med innholder og sette i gang nødvendige tiltak. Det er viktig for oss, at du som ønsker å varsle om hendelser eller avvik, blir tatt på alvor. 

Om oss

Safejob Energy er et rekrutterings- og bemanningsselskap i Edda Group, som spesialiserer seg på formidling av dyktige fagpersoner innen ISO-fag, sorte fag og tekniske fag. Vi har jobber innenfor alt fra automatikere, elektrikere, stillasarbeidere, isolasjon og overflatearbeidere, samt riggere, tilkomstteknikk, plate og sveisere m.m.

Vi har som ambisjon å bli industriledende i levering av kvalifisert personell til en bærekraftig fremtid. Vi er lokalt forankret på Vestlandet, og vi ønsker å være en trygg og pålitelig aktør man kan stole på. 

Vi er kontinuerlig på utkikk etter etterspurt kompetanse som kan dekke morgendagens behov. Med de rette menneskene og den rette kompetansen kan vi støtte våre kunder i å oppnå sine mål og ambisjoner, og at enkeltmennesker får en meningsfull hverdag gjennom verdifullt arbeid under gode, sikre vilkår. 

Vil du bli en del av teamet vårt i Safejob?

Sikkerheten betyr alt for oss

Safejob Energy jobber for å være en trygg og forutsigbar samarbeidspartner for både kunde og ansatte. Vi forsikrer oss om at du som ansatt har de kurs, sertifiseringer og opplæring som til enhver tid er i tråd med gjeldende krav og behov for det enkelte oppdrag. Sikkerhetsinstrukser vil til enhver tid være tilgjengelig for deg på vår HMS-plattform. 

Vi har eget verneombud som vil være støttende ved eventuelle problemer relatert til sikkerhet på arbeidsstedet. Verneombudet jobber også kontinuerlig med forbedringer vi kan gjøre i forhold til HMS. I tillegg har vi 2 stk tillitsvalgte fra hver av de to overenskomstene vi er en del av, som representerer og bidrar inn mot våre ansatte.

Sikkerheten betyr alt for oss

Safejob Energy jobber for å være en trygg og forutsigbar samarbeidspartner for både kunde og ansatte. Vi forsikrer oss om at du som ansatt har de kurs, sertifiseringer og opplæring som til enhver tid er i tråd med gjeldende krav og behov for det enkelte oppdrag. Sikkerhetsinstrukser vil til enhver tid være tilgjengelig for deg på vår HMS-plattform. 

Vi har eget verneombud som vil være støttende ved eventuelle problemer relatert til sikkerhet på arbeidsstedet. Verneombudet jobber også kontinuerlig med forbedringer vi kan gjøre i forhold til HMS. I tillegg har vi 2 stk tillitsvalgte fra hver av de to overenskomstene vi er en del av, som representerer og bidrar inn mot våre ansatte.

Redegjørelse etter åpenhetsloven

Den 1. juli 2022 trådte den norske åpenhetsloven i kraft.

Formålet med denne loven er å oppfordre norske selskaper til å arbeide for gode arbeidsforhold og overholdelse av menneskerettigheter i sine leverandørkjeder.

Alle selskaper som omfattes av loven, er forpliktet til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og rapportere om disse årlig. 

Møt våre ansatte

Kopi av Kopi av Safejob_ansatt_02

Ketil Olsen

Daglig leder

Kopi av Kopi av Safejob_ansatt_03

Daria Strzepek

HR-teamleder

Profilbilde MK

Michelle Kolskår

Delivery Manager

Karolina

Karolina Sobocik Szwala

HR-konsulent

Linn Magnussen Lillefosse

Nordisk Direktør

Møt våre ansatte

Kopi av Kopi av Safejob_ansatt_02

Ketil Olsen

Daglig leder

Kopi av Kopi av Safejob_ansatt_03

Daria Strzepek

HR-teamleder

Michelle

Michelle Kolskår

Delivery Manager

Karolina

Karolina Sobocik Szwala

HR-konsulent

Profilbilde

Linn Magnussen Lillefosse

Nordisk Direktør