Safejob

Fagområder

Bemanning til Olje og gassnæringen har blitt en stor del av leveransene, og de siste årene har vi levert operatører til mange on-/offshore prosjekter.

Vi har en god database på kandidater som har lang erfaring med arbeid on-/offshore og som innehar alle nødvendige kurs og sertifiseringer. 

Ved utgangen av 2021, hadde vi i overkant av 200 ulike operatører utleid på forskjellige olje og gass installasjoner i Norge. 

Vi tilbyr HR- og bemanningstjenester over hele Norge, og kan i de fleste tilfeller levere bemanning til nye prosjekter på svært kort tid.

Safejob Energy leverer fagpersonell til både on- og offshore prosjekter

Vi leverer operatører over hele Norge, og arbeider i hovedsak under 3 hovedkategorier.

ISO fag​

Sorte fag

Tekniske fag

Stillas, overflate og isolatører - alle både onshore og offshore

Platearbeidere, sveisere, riggere, flaggmenn, tilkomstteknikk, industrirør - alle både onshore og offshore

Automatikere og elektrikere - alle både onshore og offshore

Om oss

Safejob ble stiftet i 2015, og vi har siden oppstart spesialisert oss på fagpersoner og karrieremuligheter innen elektro, industri, ISO, anlegg/installasjon og havbruk. De siste årene har Safejob levert mange fagpersoner til onshore- og offshore prosjekter spesielt – i hele Norge, og har blitt en sentral leverandør av HR- og bemanningstjenester i markedet. 

ISO fag​

Stillas, overflate og isolatører - alle både onshore og offshore

Sorte fag

Platearbeidere, sveisere, riggere, flaggmenn, tilkomstteknikk, industrirør - alle både onshore og offshore

Tekniske fag

Automatikere og elektrikere - alle både onshore og offshore