Safejob

Våre tjenester

Safejob Energy tilbyr flere fordelaktige løsninger innen bemanning, rekruttering og ressursplanlegging til kunder over hele Norge. Vi ønsker å bidra som en sentral ressurs for våre kunder – et verktøy i verktøykassen din. Kontakt oss for en uforpliktende samtale, hvor du gir oss muligheten til å fortelle deg enda mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

Rekruttering

Ved behov for ansettelse direkte hos kunde, kan vi hjelpe deg og deres bedrift med å finne den riktige kandidaten. Da vil vi ta oss av hele eller deler av ansettelsesprosessen, fra utlysning til ansettelse/tiltredelse. Kunde vil på slutten av prosessen kunne være med i utvelgelsen av aktuell kandidat. Kandidaten vil være ansatt hos kunde fra dag én.

Personalutleie

Hos oss kan du leie inn verdifull kompetanse for både kortere og lengre oppdrag. Vi tilbyr bemanning ved plutselig og planlagt behov for arbeidskraft, og er behjelpelig enten det er behov for en enkelt montør, eller for å bemanne opp store prosjekter. Ved personalutleie tar vi på oss arbeidsgiveransvaret, og den administreringen det innebærer. Vi tar oss av lønn, nødvendige forsikringer, OTP, oppfølging og utbetaling av sykepenger m.m. Våre ansatte kommer med verneutstyr og verktøy etter kundenes spesifikasjoner. Som kunde betaler du kun for utført arbeid.

Kombinasjon

For enkelte kunder og prosjekter kan det også være aktuelt med en kombinasjon av innleie og rekruttering. Innenfor lovens rammer for innleie, vil vi kunne sørge for tilstrekkelig bemanning, både på kort og lang sikt, og både ved behov for flere faste ansatte direkte hos kunde, ved midlertidige behov og ved vikarbehov. 


Olje- og gassindustrien

Bemanning til Olje og gassnæringen har blitt en stor del av leveransene, og de siste årene har vi levert operatører til mange on-/offshore prosjekter. Vi har en god database på kandidater som har lang erfaring med arbeid on-/offshore og som innehar alle nødvendige kurs og sertifiseringer. Ved utgangen av 2021, hadde vi i overkant av 200 ulike operatører utleid på forskjellige olje og gass installasjoner i Norge. Vi tilbyr HR- og bemanningstjenester over hele Norge, og kan i de fleste tilfeller levere bemanning til nye prosjekter på svært kort tid.