Safejob

Om oss

Safejob Energy (etabl. 2015) jobber for å være en fleksibel og løsningsorientert samarbeidspartner ved behov for bemanning. Vi har hovedkontor i Bergen, men leverer bemanning over hele Norge. Vi vet at markedet i bl.a. bygg, industri og offshore kan forandre seg fort, og at behovet for ekstra bemanning kan komme fort. Derfor er vi klare for å bistå med arbeidskraft både for begrenset behov på kort varsel, og på de større prosjektene som ligger fremover i tid.

Vi har faglig kompetanse til å plukke ut de riktige kandidatene for å dekke deres behov, og har en stor stab med dyktige og engasjerte medarbeidere. Vårt hovedfokus er høy tilfredshet, trygge arbeidsforhold og gode arbeidsvilkår for våre ansatte. 

Trivsel og sikkerhet i fokus

Vi tenker at høy trivsel blant de ansatte gjør at vi kan levere engasjerte og dyktige medarbeidere, både i dag og over tid. Denne forutsetningen ligger til grunn for at Safejob Energy kan gi dere arbeidskraft når dere trenger det.

Per 2023 har vi to ulike overenskomster innen Industri og Elektro. I tillegg er vi medlem av Norsk Industri. Safejob Energy jobber for å være en trygg og forutsigbar samarbeidspartner for både kunde og ansatte. Vi jobber derfor strategisk og kontinuerlig med våre rutiner, for å være ledende på HMS innen bemanning og innleie.

Medlem av NHO

Som medlem av  gjennomgår Safejob årlig revisjon av ansattes arbeids- og HMS forhold, og er sertifisert som Revidert Arbeidsgiver. Dette gjør at du som kunde kan være trygg på at innleide fra Safejob blir ivaretatt og lønnet etter gjeldende regler og lovverk. Safejob er medlem av Norsk Industri, og vi har forpliktet oss til to tariffavtaler: LOK med EL og IT Forbundet (innen elektrofag), og VO (industrioverenskomsten) med Fellesforbundet.

Som medlem av NHO har vi også forpliktet oss til å følge bemanningsbransjens etiske retningslinjer. Bemanningsbransjen gir private og offentlige virksomheter tilgang til en fleksibel arbeidsstyrke samtidig som den for arbeidstakerne er en verdifull inngangsport til arbeidsmarkedet. Bransjen bygger erfaring og kompetanse, gir fleksibilitet og virker inkluderende.